infantil_13 infantil_1 infantil_

A Educación Infantil ten como finalidade, contribuír ao desenvolvemento físico, sensorial, intelectual, afectivo e social dos nenos.
Atenderase progresivamente ao desenvolvemento do movemento e dos hábitos de control corporal, ás diferentes formas de comunicación, á linguaxe, ás pautas elementais de convivencia e de relación social, así como ao descubrimento das características físicas e sociais do medio. Ademais facilitarase que os nenos elaboren unha imaxe de si mesmos positiva e equilibrada e adquiran autonomía persoal.

 eipubli

Educación Infantil
Curso Ciclo Áreas e equipamento

 

 

 

 

(3, 4 e 5 anos)
  • Identidade e autonomía persoal.
  • Médio físico e social.
  • Comunicación e representación.

  • Modernas aulas.
  • Profesoras especializadas.
  • 1.200 m2 de zona verde equipada con xogos.
  • Salón de xogo de inverno.
  • Comedor con asistencia dunha profesora
  • Transporte con acompañamento dunha profesora.
  • Departamento de Orientación.

Colexio San Narciso. Chan do Monte 27. Marín. Pontevedra
Teléfono 986881408 - 663337175 - cpr.sannarciso@edu.xunta.es