primaria_10 primaria_2 primaria_5

A finalidade da Educación Primaria é proporcionar a todos os alumnos unha educación que permita afianzar o seu desenvolvemento persoal e o seu propio benestar, adquirir as habilidades culturais básicas relativas á expresión e comprensión oral, á lectura, á escritura e ao cálculo, así como desenvolver as habilidades sociais, os hábitos de traballo e estudo, o sentido artístico, a creatividade e a afectividade.

 

Educación Primaria
Curso Ciclo Diversidade e equipamento

1º - 2º

 

 

 

3º - 4º

 

 

 

5º - 6º

(de 6 a 8 anos)

 

 

 

(de 8 a 10 anos)

 

 

 

(de 10 a 12 anos)

 • No 3º Ciclo, reforzo dunha hora semanal nas áreas instrumentais: Lingua e Matemáticas.
 • 25 sesións de clase semanais.
 • Inglés en todos os cursos. 
 • Aula de Audición e Linguaxe.
 • Departamento de Orientación.

 • 12 modernas aulas.
 • Biblioteca e Videoteca.
 • Aula de informática.
 • Aulas ABALAR en 5º e 6º
 • Aula de música.
 • Aula de psicomotricidade.
 • Aula de Inglés.
 • Ximnasio.
 • Comedor mediopensionistas.
 • Transporte escolar.

Colexio San Narciso. Chan do Monte 27. Marín. Pontevedra
Teléfono 986881408 - 663337175 - cpr.sannarciso@edu.xunta.es