Actividades Secundaria

 

Septembro Novembro
 • Acto de presentación do Curso Académico
 • Xornadas de sensibilización
 • Magosto
Decembro Xaneiro
 • Constitución e Estatuto de Autonomía de Galicia
 • Dereitos Humanos 
 • O Nadal
 •  Semana da Paz
Marzo Abril
 • Entroido
 • Día da Muller
 • Semana da Prensa
 • Día do Consumidor
 • Día do Libro
 • Día mundial da Saúde
Maio Xuño
 • Maio das letras
 • Día de Europa
 • Acto de despedida Alumnos de Bacharelato
 • Medio Ambiente
 • Xornada de Convivencia
 • Festa do Colexio

Colexio San Narciso. Chan do Monte 27. Marín. Pontevedra
Teléfono 986881408 - 663337175 - cpr.sannarciso@edu.xunta.es