O comedor escolar é un sevizo complementario de carácter educativo que presta a Administración educativa e que contribúe a una mellora da calidade do ensino. Ademais de cumplir unha función básica de alimentación e nutrición, desempeña unha destacada función social e educativa, polo tanto, os comedores escolares están integrados na vida e organización dos centro educativos.

 

MENÚ

 

Setembro       Outubro       Novembro

Decembro        Xaneiro       Febreiro

Marzo        Abril       Maio        Xuño

 

 

Colexio San Narciso. Chan do Monte 27. Marín. Pontevedra
Teléfono 986881408 - 663337175 - cpr.sannarciso@edu.xunta.es